Otázky a odpovede

Prevencia

Ak už máte so syndrómom suchého oka skúsenosti, buďte veľmi ostražití v situáciách, ktoré môžu byť príčinou vzniku symptómov. Ak zistíte, že existujú faktory, ktoré u vás prejavy vyvolávajú, pokúste sa im vyhnúť.

Napríklad:

  • Vyhnite sa situáciám, kedy do očí fúka vietor. Nie je dobré smerovať prúd vzduchu priamo na oči (napríklad pri fénovaní vlasov, púšťaní kúrenia alebo klimatizácie v aute, či pri používaní ventilátorov).
  • Vhodné je zvýšiť vlhkosť vzduchu pomocou zvlhčovačov.
  • Zvážte nosenie okuliarov alebo okuliarových štítov kvôli ochrane očí. Bezpečnostné štíty môžu byť na okuliare pripevnené na vrchnej alebo bočnej časti tak, aby sa k očiam nemohol dostať vietor alebo suchý vzduch. Na štíty sa môžete opýtať v optike, kde ste si okuliare kúpili. Plavecké okuliare môžu mať rovnaký efekt.
  • Ak máte úlohy, ktoré vyžadujú dlhé sústredenie sa, doprajte vašim očiam aspoň krátku prestávku. Ak čítate, alebo plníte inú úlohu, ktorá vyžaduje vizuálnu koncentráciu, je vhodné pravidelne činnosť aspoň na chvíľu prerušiť. Na pár minút zatvorte oči alebo opakovane počas niekoľkých sekúnd žmurkajte, aby sa slzy rovnomerne rozprestreli po povrchu očí.
  • Vyhodnoťte podmienky okolitého prostredia. Vzduch vo vysokých nadmorských výškach, púštnych oblastiach alebo v lietadle môže byť veľmi suchý. Ak v takomto prostredí trávite čas (hlavne, ak to trvá dlhšiu dobu), je opäť užitočné z času na čas na pár minút zavrieť oči, aby sa minimalizovalo odparovanie sĺz.
  • Obrazovku svojho počítača nastavte tak, aby jej horný okraj bol v úrovni vašich očí. Pokiaľ je monitor umiestnený nesprávne, musíte pri práci s počítačom viac otvárať oči, čo vedie k rýchlejšiemu odparovaniu sĺz. Správne umiestnenie obrazovky však tento problém vyrieši a dôjde k spomaleniu evaporácie.
  • Vhodné je prestať fajčiť a vyhýbať sa zafajčeným miestam. Ak fajčíte, prestaňte. Ak je pre vás odvykanie ťažké, nebojte sa osloviť svojho lekára, pomôže vám navrhnúť stratégiu odvykacej kúry a predpíše vám lieky, ktoré pomáhajú zlozvyk odstrániť. Ak nefajčíte, držte sa ďalej od fajčiarov, dym výrazne zhoršuje príznaky syndrómu suchého oka.