Pozor na počítač

Ustavičné pozeranie  na obrazovku môže e mať bolestivé dôsledky: slziace a páliace oči, ktoré sú takmer vždy začervenané. Tieto varujúce príznaky by nemali byť brané na ľahkú váhu, pretože často zakrívajú časté ochorenie :„suché oko“. V súčasnosti trpí týmito symptómami každý štvrtý pacient, ktorý príde k očnému lekárovi. Klinický obraz „suchého oka“ sa v posledných rokoch značne zvýšil. Za hlavnú príčinu sa považuje práca pred obrazovkou. Jedným z dôvodov je to, že monitor je obvykle umiestnený vo výške očí, takže pohľad pracujúceho človeka  s počítačom je upretý priamo a bez zmeny naň. Dôsledok: obmedzuje sa pohyb viečok a nedostatok slzného filmu na rohovke. Pri práci s PC sa znižuje frekvencia žmurkania z normy 16-20 žmurknutí za minútu na 6-8 za minútu, týmto obmedzeným pohybom viečok sa slzný film nedostatočne distribuuje po povrchu očnej gule a spôsobuje jej vysychanie. 

Liečba spočíva najmä v aplikácií umelých slź. Tie sú postačujúce skutočne v mnohých prípadoch, ale keď sú ťažšie prípady „suchého oka“, treba nasadiť aj kortikosteroidnú liečbu. To sa však robí iba na určitú dobu. Môže sa však stať, že je postihnutá rohovka, čo postihuje výraznú časť oka. Vtedy sa môže používať na istý čas aj kontaktná šošovka, kým sa oko uzdraví.

Pre prácu pri obrazovke bez symptómov je hlavne dôležité osvetlenie. Najlepšou formou osvetlenia je denné svetlo, čo znamená,  že by pracovisko malo byť umiestené pri okne, ktoré je vybavené svetelnými záclonami, alebo žalúziami na ochranu pred jasnými slnečnými lúčmi. Poruchy sú často spôsobované odrazmi svetla na obrazovke, spôsobenými napríklad oknom umiesteným za pracovníkom. Tiež veľmi svetlé steny, alebo povrchy nábytku môžu odrážať svetlo.

Osoba, pracujúca s počítačom, sa niekedy môže snažiť vyhnúť aj tým najmenším odrazom, čo môže znamenať nesprávne sedenie a vznik svalového napätia. Správna vzdialenosť očí od obrazovky je 50 až 70 cm. Počítač by mal byť umiestnený vo výške očí pracovníka. Dôležité je, aby poskytol svojim očiam opakované a dostatočné chvíľky na odpočinok. Rovnako dôleћitá je dostatočná vlhkosť vzduchu v samotnej kancelárii. Pomôže časté,  riadne vetranie alebo zvlhčovače vzduchu.